اعلام پشتیبانی علما و بزرگان اقوام ولایات خوست و ننگرهار از سرپرست وزارت ارشاد, حج و اوقاف

چهارشنبه, 17 دلو 1397

کابل, افغانستان: علمای کرام و بزرگان اقوام ولایات خوست و ننگرهار در دیدار با مولوی عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت ارشاد, حج و اوقاف پشتیبانی همه جانبه شان را از وی اعلام داشتند و گفتند امیدوارم که اکنون این وزارت اسلامی با رهبری یک عالم جید دینی بتواند برنامه حج فرضی را بهتر از گذشته انجام داده و در امور اوقاف و ارشاد نیز ابتکارات و دستآوردهای خوبتری داشته باشد
پس از آن سرپرست وزارت ارشاد, حج و اوقاف ضمن قدردانی از آنان گفت: خوشبختانه برنامه های جدیدی برای عرضه خدمات بهتر دینی به هموطنان و علمای کرام درنظر است که در وقت و زمانش مورد اجرا قرار خواهد گرفت