برداشتن فاصله بین حکومت و مردم و جلب همکاری با سکتور دینی

شنبه، 20 دلو 1397
در امتداد روند 
کابل، افغانستان: امروز الحاج مولوی عبدالحکیم منیب وزیر ارشاد، حج و اوقاف جمهوری اسلامی افغانستان با نمایندگان نواحی مختلف شهر کابل در دفتر کار شان دیدار و گفتگو نمودند. در این نشست در مورد حل مشکلات موجود وزارت، رشد و انکشاف منابع اوقافی، تنظیم بهتر امور مساجد و مدارس خصوصی، تربیه سالم اولاد وطن و بلند بردن کیفیت عرضه خدمات دینی تأکید صورت گرفت