نخستین جلسه هیأت رهبری تحت ریاست سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف دایر گردید

 

یک شنبه، 14 دلو 1397

کابل، افغانستان: همکاران ما از سالون کنفرانس های وزارت ارشاد، حج و اوقاف گزارش می دهند که امروز نخستین جلسه هیأت رهبری تحت ریاست مولوی عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف دایر گردید
جلسه با تلاوت آیات کلام الله مجید توسط شیخ القرأ قاری استاد برکت الله سلیم رئیس امور قرا وزارت آغاز یافته، سپس برنامه با سخنان سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف ادامه یافت
ایشان گفتند: هیأت رهبری و کارکنان وزارت باید زیادتر از گذشته تلاش ورزند تا با انجام بهتر وظایف محوله، دستآوردهای خوبتری داشته و روز تا روز با ارتقای کیفیت عرضه خدمات دینی به هموطنان، جایگاه معنوی وزارت را هرچه بیشتر در جامعه توسعه و تقویت بخشند. پس از آن روند جلسه، مطابق آجندای از پیش تعیین شده ادامه یافت