اطلاعیه وزارت ارشاد، حج واوقاف

ریاست تعلیمات علوم دینی و تدریب ائمه در نظر دارد  تا ثبت نام شاگردانی را  که علاقمند فراگیری علوم در انستیتوت تدریب ائمه باشند،   برای سال تعلیمی 1398 با  شرایط ذیل میپذیرد:

 1. داشتن سند فراغت صنف 12 از  دارالعلوم ها،  مدارس رسمی و  يا خصوصی كه تاييد شده وزارت محترم معارف باشد.

 2. سن متقاضی در بين 20  الی  40   سال باشد( ائمه و خطبای  بالفعل از  اين قيد مستثنی می باشند).

 3. اصل اسناد تحصیلی و کاپی آنرا باخود داشته باشند .

 4. اصل تذكره و كاپی آن باشش قطعه عكس ¾ نزد شان موجود باشد .

ويژگي هاي انستيتوت تدريب ائمه وخظباء

 1. داشتن نصاب عالی و یاسخگو به نيازمندی های روز برای ائمه و خطباء.

 2. تدريس استندرد مطابق معيار های وزارت تحصيلات عالی و معارف كشور.

 3. تدرس به لسان عربی.

 4. شموليت فارغان در صنف سوم پوهنحی شرعيات پوهنتون های كشور از طريق امتحان اختصاصی بدون تنزيل.

 5. مدت تحصيل (چهارسمستر) طور  رايگان.

 6. آموزش كمپيوتر و مكتبه شامله

 7. ارايه دروس توسط استادان  مجرب از  كشورهای عربی و  استادان مشهور داخلی 

آدرس:      شهرنو مقابل محراب مسجد جامع شير پور  كابل  افغانستان.