تاریخچه

تاریخچه ریاست امور قراء

ریاست امور قراء در چوکات وزارت ارشاد،حج و اوقاف در سال 136۷ جهت رشد تجوید ، قرائت و حفظ قرآنکریم تحت رياست شيخ القرا استاد بركت الله سليم تائسیس و رسماً به فعالیت پرداخت .

این ریاست دارای دفاتر مجهز در جوار ریاست حج بوده و تشکیل ریاست قرار ذیل میباشد.

1- ریاست

2- معاونیت

3- مدیریت اجرائیه

4- مدیریت عمومی دارالحفاظها

5- مدیریت عمومی دارالقراء

6- یک بست عضو اجرائیه و کمپیوتر کار

7- چهار بست اعضای مسلکی

8- دو بست نگران

9- هفت بست مستخدمین

10- دو بست قراردادی

ساحات فعالیت ها

 

1- محافل فاتحه خوانی

2- برگذاری مسابقات حفظ و قرائت

3- تنظیم و ثبت دارالحفاظهای خصوصی در سراسر کشور

4- تائسیس معهد عالی قرائت در سطح کشور

5- تنظیم (800) قاری و سامع در مساجد نــواحی هجده گانه شهر کابل جهت ختم قرآن عظیم الشان در تراویح

6- برگزاری سمینار های تعلیمی و تـــربیوی جهت ارتقای ظرفیت استادان دارالحفاظها و قاریان فاتحه خوان

7- تثبیت قاريان و حافظان ممتاز و معرفي ايشان به مسابقات بين المللي

پلان های استراتیژی ریاست امور قراء

این ریاست در نظر دارد تا در چوکات ریاست اوقاف ولایات یک مدیریت قراء جهت تنظیم و انسجام دارالحفاظها و قاریان ایجاد نماید.

1-  ایجاد 350 مراکز حفظ قرآنکریم را در مساجد 34 ولایات کشور غرض غنامندی تعلیم القرآن به نسل های آینده این کشور .

2- ایجاد معهد عالی حسن قرائت و تجوید جهت رشد و ارتقای قاریان ،حفاظ و امامان کشور در چهار زون کشور .

3- برگزاری مسابقات سالانه حفظ،قرائت و تجوید در مرکز هر ولایت .

4- برگزاری مسابقات سالانه بین الولایتی حفظ، قرائت و تجوید قرآنکریم در چهار زون کشور جهت دریافت قاریان و حفاظ جید و معرفی آنها در مسابقات بین المللی  .

5- ایجاد سمینار تعلیمی در چهار زون کشور جهت رشد و ارتقای ظرفیت استادان حلقات درسی حفظ قرآنکریم .